A ROOM FOR LONDON

Southbank Center, London

website builder for mac
Southbank Center concurs arquitectura Londres London

Concurs "A ROOM FOR LONDON" (Seleccionat 6/527)

1. Creem un sistema format pels habitants, els observadors, el lloc i el material. És un sistema auto-organitzat i no-lineal.

2. Posem el nostre sistema en un estat "lluny de l'equilibri". La interacció entre el moviment dels habitants i dels observadors genera bifurcacions.

L'habitació és un fractal de la ciutat.

La inestabilitat, incertesa, variació... reflexats en la variabilitat de la construcció, murs i sostres de vidre amb la superposició de murs tèxtils, desdibuixen l'edifici. És una no-forma.

L'habitació canvia al llarg del dia, barrejant-se amb la ciutat.

A la nit, imatges del tràfic es projecten en els murs de tela, transformant les parets en pantalles d'informació.