MUSEU D'ESCULTURA A L'AIRE LLIURE

Leganés, Madrid

mac website creator
Concurso Museo escultura al aire libre Leganés Madrid

Concurs Museu d' Escultura a l'aire lliure a Leganés   (Seleccionat 7/264)


El projecte és una ampliació de l’edifici existent, dins el parc a on hi ha exposades les escultures, per mostrar les obres de petit format o de materials que no resisteixen estar a l’aire lliure.

Partim del concepte de bosc, els boscos que poblaven la zona en temps antics, i del concepte de meseta, de Deleuze i Guattari, com a espai sense límits continu.

L’estructura organitzativa de l’espai són uns camins longitudinals que distribueixen temàticament les escultures i uns camins transversals que són els que provoquen visions contrastades entre escultures de diferents temàtiques.

Així que transformem l’edifici existent deixant les dues barres longitudinals i ampliant-les amb edificis-camí que s’introdueixen pel bosc.
L’edifici existent es lliura de tots els envans interiors i es deixa en cru, les intervencions es faran amb estructures metàl·liques desmuntables i tancaments amb planxes de policarbonat i teles. A l’exterior s’hi afegeix una capa d’aïllant i de teixit impermeable de color negre.

Els edificis-camí, que contindran les escultures, també estan formats per estructures metàl·liques desmuntables, planxes de policarbonat i teles metàl·liques. La visió de les escultures es barreja amb el moviment dels vehicles i persones dels voltants.

El bosc d’escultura té uns límits difosos, no és una tanca contundent i rectilínia, sinó que és una tela metàl·lica poc espessa i que es mou sinuosament entre els arbres.
La vegetació del bosc és autòctona amb plantes silvestres que no necessiten un gran manteniment.

Museo escultura aire libre Leganés Madrid concurso Imma Bofill Arquitecta