FRONT MARÍTIM DE ROSES

Roses, Girona

mobile site creator
Concurso Front marítim Roses Empordà

Concurs Front Marítim de Roses


El projecte està basat en les xarxes relacionals. Forma part de la recerca en el concepte d’incertesa, de la “societat líquida” de Zygmunt Bauman. A on les estructures són canviants y no hi ha punts de referència.
Vàrem tractar de relacionar la ciutat amb el front marítim, creant espais que són un complement de serveis situats en altres parts de la població, com per exemple la biblioteca i un espai pel cross-booking, les escoles i instituts amb una aula a l’aire lliure, una associació cultural i casal de la gent gran amb una pista de ball exterior, etc. Portant gent de diferents entorns a la zona de davant del mar faria que s’establissin relacions entre gent de diferents edats, interessos diversos, fent que els ciutadans visquessin més en contacte amb el mar.
L’estructura de l’espai també està feta en forma de xarxa. El paviment defineix unes zones relacionades amb arbres i aquests amb bancs amb diferents combinacions, individuals, per dues persones, per grups. La il·luminació en el paviment relaciona cada nucli amb els altres.
L’arquitectura la genera el moviment de les persones que deixa de ser lineal per convertir-se en un deambular, en un descobrir.