LA NOSTRA FILOSOFIA

imma bofill gimeno . arquitecte *

top free website builder
ecologia creativitat low cost transformabilitat flexibilitat innovació

LA NOSTRA FILOSOFIA

* Projectem EDIFICIS A MIDA seguint un procés col·laboratiu amb els nostres clients.

* És una ARQUITECTURA CREATIVA que dóna forma a espais estimulants a on les persones puguin viure a la seva manera.

* ECONOMIA EFICIENT. Ho aconseguim ajustant-nos al pressupost, projectant edificis amb un baix consum energètic i organitzant bé l'obra.

* Fem projectes d'ARQUITECTURA LOW COST, 1.110 €/m2, cases amb estructura de fusta, optimitzant les instal·lacions i reduïnt el temps de cosntrucció.

* Per a pressuposts ajustats dissenyem CASES EVOLUTIVES. Es construeix el que és bàsic per habitar-les i es programen les següents fases que s'aniran fent al llarg del temps.

* Fem una ARQUITECTURA ECOLÒGICA, sensible amb les persones, l'entorn natural i cultural.

* Ideem EDIFICIS SALUDABLES cuidant la selecció dels materials, la orientació, la il·luminació natural, la ventilació i el confort tèrmic.

* Aïllem bé tèrmicament les nostres construccions i utilitzem ENERGIES RENOVABLES per aconseguir un ESTALVI ENERGÈTIC al llarg de la vida de l'edifici.

* Creem ESPAIS TRANSFORMABLES utilitzant portes corredisses, plegables o elements desmuntables que permetin adaptar els espais a les necessitats canviants de les persones que els habitin.

* Tot basat en la INNOVACIÓ que és la capacitat de transformar les idees en la millora del món real.